Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sơn Tinh”

(→‎Nguồn gốc: */Diện Mạo */)
 
Sơn Tinh được [[Hùng Vương]] kén làm rể, gả con gái [[Mỵ Nương]]. Sau đó, Thủy Tinh vì không được chọn, đã nổi giận đem binh đến đánh, xảy ra các cuộc chinh chiến trong nhiều năm trời. Kết cục, [[Thủy Tinh]] luôn là kẻ bại trận.
 
Có người còn cho rằng rìu của Thạch Sanh giết chằn tinh là của Thánh Tản cho mượn.
 
==Diện Mạo==