Khác biệt giữa các bản “Lưu Kiều”

không có tóm lược sửa đổi
n (→‎top: sửa chính tả 3, replaced: tên tựtên tự using AWB)
'''Lưu Kiều''' ([[chữ Hán]]: 刘乔劉喬, ?249 - ?311), [[Tên chữ (người)|tên tự]] là '''Trọng Ngạn''', người quận Nam Dương <ref>Nay là [[Nam Dương, Hà Nam]]</ref>, là tướng lĩnh cuối [[đời Tây Tấn]] trong [[lịch sử Trung Quốc]].
 
==Khởi nghiệp==
Kiều giúp phe cánh của [[hoàng hậu]] [[Giả Nam Phong]] làm tội [[Thái phó]] [[Dương Tuấn]], được ban tước Quan Trung hầu, bái làm Thượng thư hữu thừa. Sau đó Kiều lại giúp Triệu vương [[Tư Mã Luân]] lật đổ họ Giả, dự vào việc làm tội [[Giả Mật]], được phong An Chúng nam, dần thăng đến Tán kỵ thường thị.
 
Kiều được thăng Ngự sử trung thừa, vì hặc tội tâm phúc của Tề vương [[Tư Mã Quýnh]] là [[Đổng Ngải]], bị Ngải nói gièm pha nên bị miễn quan, rồi được phục chức làm Đồn kỵ hiệu úy.
 
[[Trương Xương]] khởi nghĩa (303), Kiều ra làm Uy viễnViễn tướng quân, thứ sử Dự Châu, cùng thứ sử, cùng Kinh Châu thứ sử [[Lưu Hoằng (nhà Tấn)|Lưu Hoằng]] trấn áp nghĩa quân, được tiến hiệu Tả tướng quân.
 
===Theo Việt, chống Việt===
Tề vương Tư Mã Quýnh làm Đại tư mã, rất kính trọng Kê Thiệu; mỗi khi Thiệu đến, đều xuống dưới thềm để đón. Kiều nói với Quýnh rằng: “[[Bùi Ngỗi|Bùi (Ngỗi)]], [[Trương Hoa|Trương (Hoa)]] chịu tội chết, triều thần kiêng sợ [[Tôn Tú (nhà Tấn)|Tôn Tú]], nên không dám không nhận tài vật (tức là tài sản của Bùi, Trương). Kê Thiệu nay còn chỗ nào bị bức bách, ghen ghét, mà chứa gia súc của họ Bùi, nô tỳ của họ Trương vậy? Nhạc Ngạn Phụ (tức [[Nhạc Quảng]]) đến thăm, ngài còn chưa xuống giường, sao lại quá kính trọng Thiệu như vậy?” Quýnh bèn thôi. Thiệu hỏi Kiều rằng: “Đại tư mã sao không tiếp tục đón khách?” Kiều nói: “Bởi có chánh nhân nói rằng anh không xứng được đón.” Thiệu hỏi: “Chánh nhân là ai?” Kiều nói: “Chẳng ở đâu xa!” Thiệu im lặng.
 
Kiều được thăng Ngự sử trung thừa. Khi ấy Đổng Ngải là tâm phúc của Tư Mã Quýnh, thế lực khuynh đảo triều đình, không ai dám chống lại. Kiều nhận chức được 2 tuần, tâu lên hặc tội của Ngải 6 lần. Ngải nói gièm khiến Thượng thư hữu thừa [[Cẩu HyHi]] miễn quan chức của Kiều, sau đó ông được phục chức làm Đồn kỵ hiệu úy.
 
==Gia đình==
* Lưu ĐĩnhNghệ, em trai, làm đến Dĩnh Xuyên thái thú Thủy An
===Anh em===
** EmLưu Thành, con trai Lưu Nghệ, làm đến Thủy AnĐan tháiDương thúdoãn
* Trưởng tử Lưu Hữu, con trưởng, bị Lưu Côn đánh bại và giết chết
:: Con Nghệ là Lưu Thành, làm đến Đan Dương doãn
* Lưu Đĩnh, con thứ, làm đến thái thú Dĩnh Xuyên
 
* Con Đĩnh là* [[Lưu Đam]], làm đến Độ chi thượng thư, Tán kỵ thường thị
===Con trai===
* Con trai của Đam là** [[Lưu Liễu]], làm đến Từ, Duyện, Giang 3 châu thứ sử
* Trưởng tử Lưu Hữu, bị Lưu Côn đánh bại và giết chết
*** Con gái của Đam, không rõ tên, được gả cho [[Hoàn Huyền]]; sau khi Huyền lên ngôi, trở thành hoàng hậu [[Hoàn Sở|nhà Hoàn Sở]]
* Lưu Đĩnh, làm đến Dĩnh Xuyên thái thú
 
===Cháu nội===
* Con Đĩnh là [[Lưu Đam]], làm đến Độ chi thượng thư, Tán kỵ thường thị
 
===Chắt nội===
* Con trai của Đam là [[Lưu Liễu]], làm đến Từ, Duyện, Giang 3 châu thứ sử
* Con gái của Đam, không rõ tên, được gả cho [[Hoàn Huyền]]; sau khi Huyền lên ngôi, trở thành hoàng hậu [[Hoàn Sở|nhà Hoàn Sở]]
 
==Tham khảo==
* ''[[Tấn thư]] ''', quyển 61, liệt truyện 31, ''Lưu Kiều truyện'''
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh