Khác biệt giữa các bản “Quần thể danh thắng Tràng An”

{{chính|Cố đô Hoa Lư}}
{|
|[[Tập tin:TrangCo Ando 46Hoa Lu 112.JPG|nhỏ|giữa|220px|Phủ Khống]]||
|[[Tập tin:TrangCo Ando 41Hoa Lu 112.JPG|nhỏ|giữa|220px|Du thuyền]]||
|[[Tập tin:TrangCo Ando 42Hoa Lu 112.JPG|nhỏ|giữa|220px|Cửa hang luồn]]||
|[[Tập tin:TrangCo Ando 50Hoa Lu 112.JPG|nhỏ|giữa|220px|Sơ đồ]]||
|}