Khác biệt giữa các bản “Quần thể danh thắng Tràng An”

|[[Tập tin:Co do Hoa Lu 112.JPG|nhỏ|giữa|220px|[[Cố đô Hoa Lư]]]]||
|[[Tập tin:Temple commémoratif au roi Dinh Tien Hoang (Hoa Lu).jpg |nhỏ|giữa|220px|[[Đền Vua Đinh Tiên Hoàng]]]]||
|[[Tập tin:Co do Hoa Lu 112Hoaluk2.JPGjpg|nhỏ|giữa|220px|]]||
|[[Tập tin:Co do Hoa Lu 112Phuvuonthien1.JPGjpg|nhỏ|giữa|220px|]]||
|}