Khác biệt giữa các bản “Thomas Edison”

 
Năm 1879 Edison thành lập ra Thomson-Houston đến năm 1890 ông thành lập công ty Edison General Electric. Hai năm sau
Edison General Electric và Thomson-Houston hợp nhất hình thành công ty Edison General Electric and Thomson-Houston, tiền thân của tập đoàn điện khí khổng lồ [[General Electric|GE]] ngày nay. Về sau có tới hơn 10 công ty mang tên ông
 
'''Bắt đầu vận hành nhà máy điện đầu tiên'''