Khác biệt giữa các bản “Hip hop”

H
(thêm ref)
(H)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{unreferenced}}
{{accuracy}}
{{cần biên tập}}{{Thông tin loại nhạc <!-- See Wikipedia:WikiProject Music genresdhxgenpresdhx r -->
| name = Hip hop<br />[[Tập tin:Thai Breakdancers.jpg|290px]]<br />[[Breakdance]]
| image = Thai Breakdancers.jpg
}}
'''Hip hop'''<ref name="Merriam-Webster-hip-hop">[[Merriam-Webster Dictionary]] entry on [[hip-hop]], retrieved from [http://www.merriam-webster.com/dictionary/hip%20hop merriam-webster.com]: A subculture especially of inner-city black youths who are typically devotees of rap music; the stylized rhythmic music that commonly accompanies rap; also rap together with this music.</ref><ref name="britannica-rap"/> hoặc nhạc rap<ref name="britannica-rap">[[Encyclopædia Britannica]] article on rap, retrieved from [http://www.britannica.com/EBchecked/topic/665039/rap britannica.com]: Rap, musical style in which rhythmic and/or rhyming speech is chanted ("rapped") to musical accompaniment. This backing music, which can include digital sampling (music and sounds extracted from other recordings by a [[DJ]]), is also called hip-hop, the name used to refer to a broader cultural movement that includes rap, deejaying (turntable manipulation), graffiti painting, and break dancing.</ref><ref name="AllMusic-rap">[[AllMusic]] article for rap, retrieved from [http://allmusic.com/explore/genre/rap-d1 AllMusic.com]</ref><ref>[[Harvard Dictionary of Music]] article for rap, retrieved from [http://www.credoreference.com/ CredoReference]</ref> là một thể loại [[âm nhạc]] và [[trào lưu văn hóa]] xuất hiện từ [[thập niên 1970]] tại [[The Bronx|Bronx, New York]]. Nền văn hóa này xuất thân và phát triển ở những khu ghetto (thường là những nơi ở tập trung của những người nghèo, người da màu, nơi thường gắn liền với nhiều [[tệ nạn xã hội]] và băng đảng).
 
== Lịch sử hình thành ==
Vào thập niên 1970, 10 năm trước khi nó được thế giới công nhận, hip hop là sự ca tụng cuộc sống đã từ từ phát triển các nguyên tố của nó để rồi hình thành một hoạt động văn hóa. Nhờ vào nguồn năng lượng & động lực của nó mà hip hop đã trở thành chiếc "chìa khoá" của sự nâng cao và cải cách như một công trình trị giá hàng tỷ đô la{{fact|date = ngày 7 tháng 1 năm 2013}}.
Người dùng vô danh