Khác biệt giữa các bản “Hoằng Trú”

 
== Tiểu sử ==
Hoàng tử Hoằng Trú là hoàng ngũ tử, con trai thứ 5 tính trong số hoàng tử sống tới khi tưởng thành của Ung Chính Đế, mẹ là [[Thuần Khác Hoàng Quý Phi|Thuần Khác Hoàng quý phi]] Cảnh thị. Ông được bà nội [[Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu]] Nữu Hỗ Lộc thị nhận nuôi và dạy dỗ từ khi còn nhỏ<ref>{{cite book |author=侯剛 |title=啟功 |accessdate=2014-01-18 |edition=第一版 |series=中國文博名家畫傳 |publisher=文物出版 |location=北京 |language=zh |isbn=7-5010-1550-3 |pages=2|date=2003年12月}}</ref>.
 
Năm Ung Chính thứ 11 ([[1733]]), ông được phong tước '''Hòa Thân vương''' (和恭亲王). Năm thứ 13 ([[1735]]), cùng Tứ a ca [[Hoằng Lịch]] và [[Ngạc Nhĩ Thái]] xử lý chuyện [[H'Mông|Miêu Cương]].