Khác biệt giữa các bản “Long Khánh (tỉnh)”

[[Tập tin:Southvietmap.jpg|nhỏ|200px|Bản đồ hành chính năm 1967 cho biết địa giới tỉnh Long Khánh của [[Việt Nam Cộng Hòa]].]]
'''Long Khánh''' là một tỉnh cũ thuộc Đông Nam Bộ Việt Nam thời [[Việt Nam Cộng hòa]], được lập theo Sắc lệnh 143-NV ngày [[22 tháng 10]] năm [[1956]] của [[Tổng thống Việt Nam Cộng hòa]], do tách từ [[Biên Hòa (tỉnh)|Biên Hòa]]. Từ [[30 tháng 4]] năm [[1975]], tỉnh trở thành địa bàn 2 huyện [[Xuân Lộc]] (ngày nay là địa bàn thị xã [[Long Khánh]] và các huyện [[Xuân Lộc]], [[Cẩm Mỹ]]) [[Tân Phú (huyện)|Tân Phú]] (ngày nay là địa bàn các huyện [[Tân Phú (huyện)|Tân Phú]], [[Định Quán]] và một phần huyện [[Vĩnh Cửu, Đồng Nai|Vĩnh Cửu]]) và một phần huyện [[Thống Nhất (huyện)|Thống Nhất]], tất cả các huyện thị này đều thuộc tỉnh [[Đồng Nai]].
 
Hiện nay, địa danh "Long Khánh" chỉ còn được dùng để chỉ [[Long Khánh|thị xã Long Khánh]], đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Đồng Nai.
Người dùng vô danh