Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Elisa Bonaparte”

Trang mới: “Maria Anna (Marie Anne) Elisa Bonaparte Baciocchi Levoy , Princesse Française , công chúa của Lucca và Piombino , Đại nữ công tước xứ Tuscany , n…”
(Trang mới: “Maria Anna (Marie Anne) Elisa Bonaparte Baciocchi Levoy , Princesse Française , công chúa của Lucca và Piombino , Đại nữ công tước xứ Tuscany , n…”)
(Không có sự khác biệt)
122

lần sửa đổi