Khác biệt giữa các bản “Thực vật hàng năm”

n
Bluetpp đã đổi Cây hàng năm thành Thực vật hàng năm: Sửa tên cho thống nhất với bài Thực vật lâu năm, thực vật thì chính xác hơn cây
n (→‎Tham khảo: AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:08.6098255)
n (Bluetpp đã đổi Cây hàng năm thành Thực vật hàng năm: Sửa tên cho thống nhất với bài Thực vật lâu năm, thực vật thì chính xác hơn cây)