Khác biệt giữa các bản “Lỗ đen sao”

|[[GRO J0422+32]]/[[V518 Per]] || 4 ± 1 || 1.1 || 0.21 || khoảng 8500 || 04:21:43 +32:54:27
|-
|[[GRO J1719-24]] || ≥4.9 || ~1.6 || possiblycó thể 0.6<ref name="Masetti1996">{{citation|
last1=Masetti | first1= N. |
last2=Bianchini | first2=A. |
196

lần sửa đổi