Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Singapore”

Đội hinh dưới đây được triệu tập tham dự trận giao hữu gặp {{nft|Hồng Kông}} và [[vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2019|vòng loại Asian Cup 2019]] gặp {{nft|Turkmenistan}} vào các ngày 31 tháng 8 và 5 tháng 9 năm 2017.
 
''Số liệu thống kê tính đến ngày 315 tháng 89 năm 2017 sau trận gặp {{nft|Hồng KôngTurkmenistan}}''.
 
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[Zaiful Nizam]]|age={{Birth date and age|1987|7|24|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[Balestier Khalsa]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=185|pos=GK |name=[[HassanSyazwan SunnyBuhari]]|age={{Birth date and age|19841992|49|222|df=y}}|caps=670|goals=0|club=[[HomeGeylang UnitedInternational]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=3018|pos=GK |name=[[SyazwanHassan BuhariSunny]]|age={{Birth date and age|19921984|94|222|df=y}}|caps=068|goals=0|club=[[GeylangHome InternationalUnited]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=[[Shakir Hamzah]]|age={{Birth date and age|1992|10|20|df=y}}|caps=3637|goals=01|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=36|pos=MFDF|name=[[EmmericMadhu OngMohana]]|age={{Birth date and age|1991|13|256|df=y}}|caps=125|goals=0|club=[[WarriorsTampines FCRovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=67|pos=DF|name=[[MadhuHo MohanaWai Loon]]|age={{Birth date and age|19911993|38|620|df=y}}|caps=240|goals=0|club=[[TampinesWarriors RoversFC]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=129 |pos=DF |name=[[NazrulFaritz NazariAbdul Hameed|Faritz Hameed]]|age={{Birth date and age|19911990|21|1116|df=y}}|caps=2024|goals=0|club=[[HougangGeylang UnitedInternational]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=2512|pos=DF|name=[[IrfanNazrul FandiNazari]]|age={{Birth date and age|19971991|82|1311|df=y}}|caps=621|goals=0|club=[[HomeHougang United]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=[[Mustafic Fahrudin]]|age={{Birth date and age|1981|4|17|df=y}}|caps=85|goals=8|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=16|pos=DF|name=[[Daniel Bennett]]|age={{Birth date and age|1978|1|7|df=y}}|caps=137138|goals=6|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=2220|pos=DF|name=[[HoIrfan Wai LoonFandi]]|age={{Birth date and age|19931997|8|2013|df=y}}|caps=07|goals=0|club=[[WarriorsHome FCUnited]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=25|pos=DF|name=[[Irfan Fandi]]|age={{Birth date and age|1997|8|13|df=y}}|caps=6|goals=0|club=[[Home United]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=4|pos=MF|name=[[ShawalYasir AnuarHanapi]]|age={{Birth date and age|19911989|46|2921|df=y}}|caps=218|goals=1|club=[[GeylangPDRM InternationalFA]]|clubnat=SINMAS}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=[[Shahdan Sulaiman]]|age={{Birth date and age|1988|5|9|df=y}}|caps=48|goals=2|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=[[Faris Ramli]]|age={{Birth date and age|1992|8|24|df=y}}|caps=3334|goals=4|club=[[Home United]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=13|pos=MF|name=[[Izzdin Shafiq]]|age={{Birth date and age|1990|12|14|df=y}}|caps=2425|goals=0 |club=[[Home United]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=[[Hariss Harun]]|other=[[Đội trưởng (bóng đá)|Đội phó]]|age={{Birth date and age|1990|11|19|df=y}}|caps=7677|goals=5|club=[[Home United]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=21|pos=MF|name=[[Safuwan Baharudin]]|age={{Birth date and age|1991|9|22|df=y}}|caps=7172|goals=7|club=[[PDRM FA]]|clubnat=MAS}}
{{nat fs g player|no=2322|pos=MF|name=[[ZulfahmiHafiz ArifinAbu Sujad|Hafiz Sujad]]|age={{Birth date and age|19911990|1011|51|df=y}}|caps=2936|goals=01|club=[[HougangTampines UnitedRovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=2423|pos=MF|name=[[YasirZulfahmi HanapiArifin]]|age={{Birth date and age|19891991|610|215|df=y}}|caps=1830|goals=10|club=[[PDRMHougang FAUnited]]|clubnat=MASSIN}}
{{nat fs g player|no=28|pos=MF|name=[[Hafiz Abu Sujad|Hafiz Sujad]]|age={{Birth date and age|1990|11|1|df=y}}|caps=36|goals=1|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=53|pos=FW|name=[[Ikhsan Fandi]]|age={{Birth date and age|1999|4|9}}|caps=1|goals=0|club=[[Young Lions FC|Garena Young Lions]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=[[Fazrul Nawaz]]|age={{Birth date and age|1985|4|17|df=y}}|caps=8485|goals=14|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=17|pos=FW|name=[[Shahril Ishak]]|other=[[Đội trưởng (bóng đá)|Đội trưởng]]|age={{Birth date and age|1984|1|23|df=y}}|caps=134|goals=14|club=[[Warriors FC]] |clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=19|pos=FW|name=[[Khairul Amri]]|age={{Birth date and age|1985|3|14|df=y}}|caps=116117|goals=32|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs end}}
 
{{nat fs r player|no=|pos=GK|name=[[Izwan Mahbud]]|age={{Birth date and age|1990|7|14|df=y}}|caps=42|goals=0|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|ARG}}, 13 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs break}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[FaritzEmmeric Abdul Hameed|Faritz HameedOng]]|age={{Birth date and age|19901991|1|16|df=y25}}|caps=231|goals=0|club=[[GeylangWarriors InternationalFC]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|TurkmenistanHKG}}, 531 tháng 98 năm 2017 <sup>PRE</sup>}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Safirul Sulaiman]]|age={{Birth date and age|1992|10|12|df=y}}|caps=8|goals=0|club=[[Geylang International]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|ARG}}, 13 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Juma'at Jantan]]|age={{Birth date and age|1984|2|23|df=y}}|caps=39|goals=0|club=[[Home United]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|Bahrain}}, 28 tháng 3 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Shaiful Esah]]|age={{Birth date and age|1986|5|12|df=y}}|caps=54|goals=5 |club=[[Warriors FC|Warriors]]|clubnat=SIN|latest=Đội hình sơ bộ [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Afiq Yunos]]|age={{Birth date and age|1990|12|10|df=y}}|caps=12|goals=0|club=[[Home United FC|Home United]]|clubnat=SIN |latest=Đội hình sơ bộ [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Abdil Qaiyyim Mutalib|Abdil Qaiyyim]]|age={{Birth date and age|1989|5|14|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[Home United FC|Home United]]|clubnat=SIN|latest=Đội hình sơ bộ [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
{{nat fs break}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Hami Syahin]]|age={{Birth date and age|1998|12|16|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Young Lions FC|Young Lions]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|Turkmenistan}}, 5 tháng 9 năm 2017 <sup>PRE</sup>}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[GabrielShawal QuakAnuar]]|age={{birthBirth date and age|19901991|124|2229|df=y}}|caps= 212|goals=21|club=[[Geylang International]]|clubnat=SIN |latest=v. {{fb|ARGHKG}}, 1331 tháng 68 năm 2017}}
{{nat fs gr player|no=28|pos=MF|name=[[HafizGabriel Abu Sujad|Hafiz SujadQuak]]|age={{Birthbirth date and age|1990|1112|122|df=y}}|caps=3621|goals=12|club=[[TampinesGeylang RoversInternational]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|ARG}}, 13 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Muhaimin Suhaimi]]<sup>INJ</sup>|age={{Birth date and age|1995|2|20|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Young Lions FC|Young Lions]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|Myanmar}}, 6 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Anumanthan Kumar]]|age={{birth date and age|1994|7|14|df=y}}|caps=13|goals=0|club=[[Hougang United FC|Hougang United]]|clubnat=SIN |latest=v. {{fb|Bahrain}}, 28 tháng 3 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Sahil Suhaimi]]|age={{Birth date and age|1992|7|8|df=y}}|caps=19|goals=1|club=[[Sarawak FA]]|clubnat=Malaysia|latest=v. {{fb|Turkmenistan}}, 5 tháng 9 năm 2017 <sup>PRE</sup>}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Khairul Nizam]]|age={{Birth date and age|1991|6|25|df=y}}|caps=20|goals=0|club=[[Home United]] |clubnat=SIN|latest=v. {{fb|ARG}}, 13 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Shahfiq Ghani]]|age={{Birth date and age|1992|3|17|df=y}}|caps=14|goals=2|club=[[Geylang International]]|clubnat=SIN|latest=[[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Iqbal Hussain]]|age={{Birth date and age|1993|6|6|df=y}}|caps=3|goals=0|club=[[Hougang United FC|Hougang United]]|clubnat=SIN|latest=Đội hình sơ bộ [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Azhar Sairudin]]|age={{Birth date and age|1986|9|30|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[Hougang United FC|Hougang United]]|clubnat=SIN|latest=Đội hình sơ bộ [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
Người dùng vô danh