Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Điều phối viên”

ghi rõ quyền khóa
(ghi rõ quyền khóa)
== Các quyền của điều phối viên ==
Điều phối viên có khả năng thực hiện các tác vụ sau:
* [[Wikipedia:Khóa trang|Khóa]] ở mức độ bán khóa và mở khóa trang
* [[Wikipedia:Quy định xóa trang|Xóa trang]] và phục hồi trang đã bị xóa
* [[Wikipedia:Xóa phiên bản trang|Xóa phiên bản]] và phục hồi phiên bản trang đã bị xóa