Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ lập trình bậc cao”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:04.9645663 using AWB
(Trang mới: “'''Ngôn ngữ lập trinh bậc cao''': còn gọi là ngôn ngữ thuật toán (''algorithmic language'') câu lệnh của nó gần với ngôn ngữ tự nh…”)
 
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:04.9645663 using AWB)
'''Ngôn ngữ lập trinh bậc cao''': còn gọi là ngôn ngữ thuật toán (''algorithmic language'') câu lệnh của nó gần với ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ toán học
 
Ngôn ngữ bậc cao đầu tiên được xây dựng vào năm 1957 là ngôn ngữ FORTRAN . Ngày nay có rất nhiều các ngôn ngữ lập trình bậc cao như PASCAL, C, C++, Visual Basic, Foxpro ...
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}