Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Không thay đổi kích thước, 2 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
|Khẩu hiệu = "Thống nhất và Niềm tin, Hòa bình và Thăng tiến "
|Quốc ca = "[[Arise, O Compatriots]]" <br />(Tiến lên, Hỡi Đồng bào)
<br /><br />[[File:United States Navy Band - Arise O Compatriots.ogg{{!}}]]
|Ngôn ngữ chính thức = [[Tiếng Anh]]
|regional_Ngôn ngữ = [[Hausa language|Hausa]], [[Igbo language|Igbo]], [[Yoruba language|Yoruba]]
Người dùng vô danh