Khác biệt giữa các bản “Điện môi”

không có tóm lược sửa đổi
'''Điện môi''' là những chất không dẫn điện ([[cáchdẫn điện]]). Trong phân tử của các chất điện môi, số lượng các [[điện tích]] tự do là rất ítnhiều. Điều này làm khả năng mang điện của nó rất kémtốt. Nhưng khi [[điện trường]] tăng vượt quá 1 giá trị giới hạn thì điện môi bị đánh thủng (mất tính cách điện), mỗi điện môi khác nhau có 1 điện trường giới hạn khác nhau [[hằng số điện môi]] ε chỉ phụ thuộc vào tính chất của điện môi. Hằng số điện môi của chân không = 1.
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh