Khác biệt giữa các bản “Tập hợp (toán học)”

n (Đã lùi lại sửa đổi của Thuyduong040826 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TheNothingness)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Quan hệ A <math>\subset</math> B còn được gọi là [[quan hệ bao hàm]]. Quan hệ bao hàm là một quan hệ thứ tự trên các tập. Ví dụ:
:<math>\mathbb N</math>: Tập hợp [[số tự nhiên]]
:<math>\mathbb Z</math>: Tập hợp [[số nguyênnguhhbbbbyên]]
:<math>\mathbb Q</math>: Tập hợp [[số hữu tỉ]]
:<math>\mathbb I</math> = <math>\mathbb R</math><math>\setminus</math><math>\mathbb Q</math>: Tập hợp [[số vô tỉ]]
Người dùng vô danh