Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Peroxide”

Sơ khai hóa học
(Trang mới: “Một peroxit là một hợp chất có chứa một liên kết duy nhất oxy-oxy hoặc anion peroxide, O2- 2. [1] Nhóm O-O được gọi là nhóm peroxit…”)
 
(Sơ khai hóa học)
{{Wiki hóa}}{{Chú thích trong bài}}
 
Một peroxit là một hợp chất có chứa một liên kết duy nhất oxy-oxy hoặc anion peroxide, O2-
2. [1] Nhóm O-O được gọi là nhóm peroxit hoặc peroxo. Trái ngược với các ion ôxít, các nguyên tử oxy trong ion peroxit có trạng thái oxy hóa là -1. [2]
 
Peroxide có hiệu ứng tẩy trắng đối với các chất hữu cơ và do đó được thêm vào một số chất tẩy rửa và chất làm tóc. Các ứng dụng quy mô lớn khác bao gồm y học và công nghiệp hóa học, nơi peroxit được sử dụng trong các phản ứng tổng hợp khác nhau hoặc xảy ra như các sản phẩm trung gian. Với sản lượng hàng năm trên 2 triệu tấn, hydrogen peroxide là peroxit quan trọng nhất về mặt kinh tế. Nhiều peroxit là các chất không ổn định và nguy hiểm; chúng không thể được lưu trữ và do đó được tổng hợp tại chỗ và sử dụng ngay lập tức.
 
== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}{{Sơ khai hóa học}}