Difference between revisions of "Nhân Dân (báo)"

no edit summary
Tags: Visual edit Mobile edit Mobile web edit
Tags: Mobile edit Mobile web edit
{{otheruses4|báo Nhân dân của Việt Nam|các nghĩa khác|Nhân dân (định hướng)}}
{{Infobox Newspaper
| name = Báo nhânNhân dân<br/>
| logo = [[Tập tin:Logo-NhanDan.png|200px|không]]
| caption =
Anonymous user