Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Chủ tịch QH và Phó chủ tịch QH nằm trong cơ cấu của Ủy ban Thường vụ)
n
**[[Viện Nghiên cứu lập pháp Việt Nam|Viện Nghiên cứu lập pháp]]
----
*[[Hội đồng nhân dân|Hội đồng Nhân dân]]
 
</div>
***[[Bộ_(Chính_phủ_Cộng_hòa_Xã_hội_Chủ_nghĩa_Việt_Nam)#C.C6.A1_c.E1.BA.A5u.2C_T.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c|Cơ cấu, tổ chức của Bộ]]
----
*[[Ủy ban Nhânnhân dân]]
 
</div>
</div>
<div class="NavFrame collapsed">
<div class="NavHead" style="border:1px solid #a3b0bf;padding: 0 0 0 4px; font-size: 100%; text-align:left;margin:0;">'''[[Tòa án Nhânnhân dân Tốitối cao (Việt Nam)|Tòa án]] - [[Viện Kiểmkiểm sát Nhânnhân dân Tốitối cao (Việt Nam)|Viện Kiểmkiểm sát]]'''</div>
<div class="NavContent" style="text-align:left;margin:0 1px;border:none;">
*[[Tòa án Nhânnhân dân Tốitối cao (Việt Nam)|Tòa án Nhânnhân dân Tốitối cao]]
**[[Chánh án Tòa án Nhânnhân dân Tốitối cao (Việt Nam)|Chánh án]]: [[Nguyễn Hòa Bình]]
***[[Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhânnhân dân Tốitối cao (Việt Nam)|Hội đồng Thẩm phán]]
***Tòa Hình sự
***Tòa Dân sự
***Các Tòa Phúc thẩm
----
*[[Viện Kiểmkiểm sát Nhânnhân dân Tốitối cao (Việt Nam)|Viện Kiểmkiểm sát Nhânnhân dân Tốitối cao]]
**[[Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Việt Nam)|Viện trưởng]]: [[Lê Minh Trí]]
----
*[[Tòa án Nhânnhân dân (Việt Nam)|Tòa án Nhânnhân dân]]
*[[Hệ thống tòa án Việt Nam|Hệ thống tòa án]]
----
*[[Viện Kiểmkiểm sát Nhânnhân dân (Việt Nam)|Viện Kiểmkiểm sát Nhânnhân dân]]
 
</div>
*[[Kiểm toán Nhà nước (Việt Nam)|Kiểm toán Nhà nước]]
----
* [[Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chính phủ]]
** [[Bộ Tài chính (Việt Nam)|Bộ Tài chính]]
** [[Bộ Công Thương]]
** [[Ngân hàng Nhà nước Việt Nam|Ngân hàng Nhà nước]]
----
* [[Tòa án Nhânnhân dân Tốitối cao (Việt Nam)|Tòa án]]
** Tòa Kinh tế
** Tòa Lao động
**[[Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Việt Nam)|Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn]]
----
* [[Tòa án Nhânnhân dân Tốitối cao (Việt Nam)|Tòa án]]
** Tòa Hình sự
** Tòa Dân sự
<div class="NavHead" style="border:1px solid #a3b0bf;padding: 0 0 0 4px; font-size: 100%; text-align:left;margin:0;">'''[[Tư pháp]]'''</div>
<div class="NavContent" style="text-align:left;margin:0 1px;border:none;">
*[[Tòa án Nhânnhân dân Tốitối cao (Việt Nam)|Tòa án Nhânnhân dân Tốitối cao]]
----
*[[Viện Kiểmkiểm sát Nhânnhân dân Tốitối cao (Việt Nam)|Viện Kiểmkiểm sát Nhânnhân dân Tốitối cao]]
----
* [[Đảng Cộng sản Việt Nam|Đảng]]
** [[Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Quốc phòng và An ninh]]
----
*[[Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chính phủ]]
**[[Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Bộ Quốc phòng]]
***[[Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam|Bộ Tổng Tham mưu]]