Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Ngochue456”

==Cáo buộc đồng thuận rối và gạch phiếu==
Mời bạn làm rõ cáo buộc ở [https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tin_nh%E1%BA%AFn_cho_b%E1%BA%A3o_qu%E1%BA%A3n_vi%C3%AAn#Wikipedia:.E1.BB.A8ng_c.E1.BB.AD_vi.C3.AAn_b.C3.A0i_vi.E1.BA.BFt_t.E1.BB.91t.2F253_Mathilde_2]. Xin nhắc lại tạo tài khoản đồng thuận (rối) khi tham gia 1 biểu quyết là lỗi "cực nặng" khiến bạn có bị cấm vĩnh viễn và bị các thành viên khác có cái nhìn "rất thấp". Có lẽ bạn chưa biết quy định này, mời bạn đưa ra giải thích hợp lý trước khi BQV có những xem xét tiếp theo. Cảm ơn! [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 18:14, ngày 15 tháng 9 năm 2017 (UTC)
: Thêm nữa vui lòng không sử dụng tài khoản NgocHueBot để mang đi thảo luận chung với NgocHue vì việc đó cũng xem là đồng thuận. Cảm ơn! [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 18:18, ngày 15 tháng 9 năm 2017 (UTC)