Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
</div>
<div class="NavFrame collapsed">
<div class="NavHead" style="border:1px solid #a3b0bf;padding: 0 0 0 4px; font-size: 100%; text-align:left;margin:0;">'''[[Tòa án nhân dân tối cao (Việt Nam)|Tòa án]] - [[Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Việt Nam)|Viện kiểm sát]]'''</div>
<div class="NavContent" style="text-align:left;margin:0 1px;border:none;">
*[[Tòa án nhân dân tối cao (Việt Nam)|Tòa án nhân dân tối cao]]