Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Anh (định hướng)”

xem thảo luận
nKhông có tóm lược sửa đổi
(xem thảo luận)
* Người anh trong gia đình.
* Xứ [[Anh]] (''England'') của [[Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland]] (''United Kingdom'')
* [[Vương quốc Đại Anh (1707-1801)]] (''Kingdom of Great Britain''): phần của ''United Kingdom'' trên [[đảo Anh]], không có [[Bắc Ireland]]
* [[Vương quốc Anh]] (''Kingdom of England'') - một vương quốc đã từng tồn tại từ năm 927 đến năm 1707 ở phía tây bắc lục địa châu Âu.
* Trong cách dùng hàng ngày, để vắn tắt, từ "Anh" thường được dùng cho toàn thể Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
*''English people'' - người có nguồn gốc, sinh hay sống tại ''England'' (xứ [[Anh]])
*''British people'' - người có nguồn gốc, sinh hay sống tại ''Britain'' ([[Vương quốc Anh]]) dù có gốc ''English'' hay không
*Người có nguồn gốc, sinh hay sống tại ''United Kingdom'' ([[Liên hiệp Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland]] dù có gốc ''English'' hay không
 
==Xem thêm==