Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Minh Mạng”

:Tôi nhớ (có nghĩa là tôi chưa/không tìm ra được nguồn) là chính ông Minh Mạng là người đưa ra tục lệ "bốn không" (hay "tứ bất lập") này, do đó ông Minh Mạng vẫn có thể mang danh hiệu thái tử. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 02:45, 7 tháng 9 2006 (UTC)
::Theo tài liệu tôi có là cuốn sách về vua Duy Tân của Hoàng Trọng Thước thì lệ này lại là "Ngũ bất".[[Thành viên:Sprint|Sprint]] 02:58, 7 tháng 9 2006 (UTC)
Hoàng tử Đảm vẫn có thể được phong thái tử, còn hoàng tử Miên Tông thì sao? [[User:Avia|Avia]] <sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 03:20, 7 tháng 9 2006 (UTC)