Khác biệt giữa các bản “Tiếng Franco-Provençal”

Trang mới: “'''Franco-Provençal''' (Francoprovençal), '''Arpitan''', hay Romand (ở Thụy Sĩ) (Vernacular: francoprovençâl, arpetan, patoué; tiếng Ý: fran…”
(Trang mới: “'''Franco-Provençal''' (Francoprovençal), '''Arpitan''', hay Romand (ở Thụy Sĩ) (Vernacular: francoprovençâl, arpetan, patoué; tiếng Ý: fran…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh