Khác biệt giữa các bản “Xuân Bình, Sông Cầu”

# Thôn Bình Thạnh - Đây là trung tâm hành chính của xã.
# Thôn Bình Thạnh Nam - người dân thường gọi là Quán Đế, đây là thôn có diện tích lớn nhất, chiếm một nửa diện tích của xã và đa phần là đồi núi hiểm trở.
# Thôn Diêm Trường - người dân thường gọi là Diêm Trường Dưới để phân biệt với thôn Diêm Trường Trên thuộc xã [[Xuân Lộc, Sông Cầu|Xuân Lộc]]
# Thôn Diêm Trường
# Thôn Thọ Lộc - người dân thường gọi là Thọ Lộc Dưới để phân biệt với thôn Thọ Lộc Trên thuộc xã [[Xuân Lộc, Sông Cầu|Xuân Lộc]]
# Thôn Thọ Lộc
# Thôn Tuyết Diêm - nơi đây có [[muối Tuyết Diêm]] nổi tiếng ở tỉnh [[Phú Yên]]