Khác biệt giữa các bản “Tú Xương”

n
::::::::'''Đứng lại văn chương một tú tài'''
[[Tản Đà]] khi còn sống nói rằng trong những thi sĩ tiền bối, ông phục nhất Tú Xương (Xuân Diệu kể). Nguyễn Công Hoan kể rằng [[Tản Đà]] rất phục tài dùng chữ của Tú Xương, tự nhận trong đời thơ của mình mới địch nổi Tú Xương một lần thôi bằng chữ "vèo" trong bài thơ "Cảm thu, Tiễn thu" của ông:''Vèo trông lá rụng đầy sân''.
 
[[Nguyễn Tuân]] biểu dương Tú Xương là: ''một người thơ, một nhà thơ vốn nhiều công đức trong cuộc trường kỳ xây dựng tiếng nói văn học của dân tộc Việt Nam''
Người dùng vô danh