Khác biệt giữa các bản “Trạng thái oxy hóa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Quy tắc chung xác định trạng thái ôxy hóa mà không dùng cấu trúc Lewis ==
Năm 1990, [[IUPAC]] chọn dùng các quy tắc sau nhằm xác định trạng thái ôxy hóa của nguyên tử của nguyên tố trong các hợp chất hóa học đơn giản mà không sử dụng [[Cấu trúc Lewis|công thức cấu tạo Lewis]] :<ref name=goldbook>''[[Gold Book]]'', [[IUPAC]], [http://goldbook.iupac.org/O04365.html Mục ''oxidation state''] &nbsp;[http://www.iupac.org/goldbook/O04365.pdf PDF]</ref>
 
* Bất kỳ đơn chất nào - dù có cấu tạo gồm hai nguyên tử, ví dụ khí clo {{chem|Cl|2}} - đều có trạng thái ôxy hóa bằng 0.
179

lần sửa đổi