Tvxxx2017

Gia nhập ngày 2 tháng 4 năm 2016
Tẩy trống trang
(Tẩy trống trang)
Chủ đề yêu thích: truyền hình Hồng Kông (phim, diễn viên, giải thưởng), lịch sử Trung Quốc, thiên văn học, và địa lý.
== Các bài đã tạo ==
{| class="wikitable"
!Thể loại
!Bài viết
!Ghi chú
|-
| rowspan="10" |Giải thưởng truyền hình
|[[Giải thưởng thường niên TVB]]
|
|-
|[[Giải thưởng thường niên TVB cho Phim hay nhất]]
|
|-
|[[Giải thưởng thường niên TVB cho Nữ nhân vật được yêu thích nhất]]
|
|-
|[[Giải thưởng thường niên TVB cho Nam nhân vật được yêu thích nhất]]
|
|-
|[[Giải thưởng thường niên TVB cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất]]
|
|-
|[[Giải thưởng thường niên TVB cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất]]
|
|-
|[[Giải thưởng thường niên TVB cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất]]
|
|-
|[[Giải thưởng thường niên TVB cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất]]
|
|-
|[[Giải thưởng thường niên TVB 2011]]
|
|-
|[[Giải thưởng thường niên TVB 2012]]
|
|-
| rowspan="3" |Phim truyền hình
|[[Huyền thoại bắt đầu]]
|
|-
|[[Cỗ máy thời gian (phim truyền hình)]]
|
|-
|[[Nối nghiệp (phim truyền hình)]]
|
|-
| rowspan="14" |Diễn viên
|[[Đặng Tụy Văn]]
|
|-
|[[Mông Gia Tuệ]]
|
|-
|[[Thái Thiếu Phân]]
|
|-
|[[Quách Khả Doanh]]
|
|-
|[[Chu Lệ Kỳ]]
|
|-
|[[Lâm Văn Long]]
|
|-
|[[Mã Tuấn Vỹ]]
|
|-
|[[Chu Lệ Kỳ]]
|
|-
|[[Điền Nhụy Ni]]
|
|-
|[[Mễ Tuyết]]
|
|-
|[[Thiệu Mỹ Kỳ]]
|
|-
|[[Trần Pháp Lạp]]
|Được lên mục 'Bạn có biết' 19/05/2016
|-
|[[Văn Tụng Nhàn]]
|
|-
|[[Đằng Lệ Danh]]
|
|-
| rowspan="10" |Thiên văn
|[[Tinh vân Diên Vĩ]]
|
|-
|[[Tinh vân Thổ Tinh]]
|
|-
|[[Tinh vân Diên Vĩ]]
|
|-
|[[Thiên hà Viên Quy]]
|
|-
|[[Thiên hà Nòng Nọc]]
|
|-
|[[Thiên hà Ngọc Phu]]
|
|-
|[[Thiên hà Râu]]
|
|-
|[[Thiên hà Mắt]]
|
|-
|[[Thiên hà Bánh Xe]]
|
|-
|[[Thiên hà Nòng Nọc]]
|
|-
|Địa lý
|[[Tiểu vùng]]
|
|-
|Lịch sử
|[[Cộng hòa Xô viết Bayern]]
|
|}
 
== Danh sách đã tạo ==
{| class="wikitable"
!Thể loại
!Danh sách
|-
| rowspan="23" |Truyền hình Hồng Kông
|[[Danh sách phim TVB năm 1994]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 1995]]
 
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 1996]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 1997]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 1998]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 1999]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 2000]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 2001]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 2002]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 2003]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 2004]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 2005]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 2006]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 2007]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 2008]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 2009]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 2010]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 2011]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 2012]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 2013]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 2014]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 2015]]
|-
|[[Danh sách phim TVB năm 2016]]
|-
| rowspan="2" |Thiên văn học
|[[Danh mục Caldwell]]
|-
|[[Danh sách tinh vân hành tinh]]
|}
 
== Các bản mẫu đã tạo ==
{| class="wikitable"
!Thể loại
!Bản mẫu
|-
| rowspan="26" |Truyền hình Hồng Kông
|[[Bản mẫu:2000 TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:2001 TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:2002 TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:2003 TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:2004 TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:2005 TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:2006 TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:2007 TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:2008 TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:2009 TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:2010 TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:2011 TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:2012 TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:2013 TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:2014 TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:2015 TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:2016 TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:Danh sách phim TVB]]
|-
|[[Bản mẫu:Giải TVB cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất]]
|-
|[[Bản mẫu:Giải TVB cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ]]
|-
|[[Bản mẫu:Giải TVB cho Nam nhân vật được yêu thích nhất]]
|-
|[[Bản mẫu:Giải TVB cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất]]
|-
|[[Bản mẫu:Giải TVB cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất]]
|-
|[[Bản mẫu:Giải TVB cho Nữ nhân vật được yêu thích nhất]]
|-
|[[Bản mẫu:Giải TVB cho Phim hay nhất ]]
|-
|[[Bản mẫu:Giải thưởng TVB]]
|-
| rowspan="2" |Khác
|[[Bản mẫu:Đại dương và biển ở Đông Nam Á]]
|-
|[[Bản mẫu:Danh mục Caldwell]]
|}
 
==Đóng góp==
{|class="wikitable"
!Bài
!Ghi chú
|-
|[[Dương Di]]
|Viết lại gần như toàn bài
|-
|[[La Gia Lương]]
|Viết lại toàn bộ bài
|-
|[[Lý Mục (Chiến Quốc)]]
|Viết lại gần như toàn bài
|-
|[[Danh sách thiên hà]]
|Viết lại 2 phần quan trọng của bài
|-
|[[Bán đảo]]
|Viết lại gần như toàn bài
|-
|[[Bản mẫu:Thông tin diễn viên và ca sĩ Hoa ngữ]]
|Cập lại toàn bộ nội dung
|}
1.124

lần sửa đổi