Khác biệt giữa các bản “Xã (Đức)”

{{Articles on fourth-level administrative divisions of countries}}
 
[[Thể loại:Xã của Đức| ]]
[[Thể loại:Phân vùng quốc gia châu Âu|Đức]]
[[Thể loại:Đơn vị hành chính địa phương cấp 43 theo quốc gia|Đức]]
[[Thể loại:Đơn vị hành chính địa phương cấp 34 theo quốc gia|Đức]]
[[Thể loại:Đơn vị hành chính địa phương cấp 5 theo quốc gia|Đức]]