Khác biệt giữa các bản “Danh sách một số họ phổ biến”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
# 권 (權) [[Quyền (họ)|Kwon]] (Gwon)
# 황 (黃) [[Hoàng (họ)|Hwang]]
# 안 (安) [[An (họ)|An]] (Ahn)đào thị thu
# 송 (宋) [[Tống (họ)|Song]] (Soung)
# 유 (柳) [[Liễu (họ)|Yoo]] (Yu)