Mở trình đơn chính

Các thay đổi

== Mất ==
* [[1832]] – Sir [[Walter Scott]], tiểu thuyết gia và thi hoàn người [[Scotland]] (s. [[1771]])
* 2013 - Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
== Những ngày lễ và kỷ niệm ==