Difference between revisions of "Vốn điều lệ"

Stub
 
(Stub)
'''Vốn điều lệ''' là số vốn do tất cả thành viên góp và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ ít nhất phải bằng [[vốn pháp định]] để được phép thành lập công ty nếu có quy định (vốn điều lệ tối thiểu).
Vốn điều lệ ít nhất phải bằng [[vốn pháp định]] để được phép thành lập công ty nếu có quy định (vốn điều lệ tối thiểu).
 
{{stub}}
[[Category:Luật doanh nghiệp]]