Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Đã lùi lại sửa đổi của Paxduy (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Hugopako
| managerclubs8 = [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan|Thái Lan]]
| manageryears9 = 2017
| managerclubs9 = [[Port F.C.]]
| medaltemplates = {{medalTeam|Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan|Thái Lan}}
{{MedalCompetition|[[Sea Games]]}}