Khác biệt giữa các bản “Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô”

184.545

lần sửa đổi