Khác biệt giữa các bản “Tiếng Bắc Âu cổ”

không có tóm lược sửa đổi
| fam2= [[Nhóm ngôn ngữ German|Nhóm German]]
| fam3= [[Nhóm ngôn ngữ German Bắc|Nhánh miền Bắc]]
| script= [[RunicChữ rune]], [[bảng chữ cái Latinh|ký tự Latin]] ([[chữ cái Bắc Âu cổ]])
| iso2=non|iso3=non
}}
272.454

lần sửa đổi