Khác biệt giữa các bản “Định lý Brouwer”

 
==Mở rộng==
ShauderSchauder, Tikhonov đã mở rộng nguyên lí này, và ở dạng tổng quát nó được gọi là nguyên lý Brouwer-Schauder-Tikhonov. Phát biểu như sau:
 
==Phát biểu nguyên lí Brouwer-Schauder-Tikhonov==
33

lần sửa đổi