Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Bài chính thể loại}}
:<div class="boilerplate" id="catmore">''Đọc '''[[{{{1|Scotland}}}|bài chính về {{{2|Scotland}}}]]'''…''</div>
{{thể loại Commons|Scotland}}