Khác biệt giữa các bản “Khủng hoảng tên lửa Cuba”

[[Image:EXCOMM meeting, Cuban Missile Crisis, 29 October 1962.jpg|left|thumb|Một cuộc họp của Ủy ban Hành pháp Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ ngày 29 tháng 10 năm 1962 xảy ra trong Phòng họp Nội các Tòa Bạch Ốc trong lúc có Khủng hoảng tên lửa Cuba. Tổng thống Kennedy ngồi phía tay trái lá cờ Mỹ; bên trái ông là Bộ trưởng Quốc phòng [[Robert S. McNamara]] và bên phải ông là Bộ trưởng Ngoại giao [[Dean Rusk]].]]
 
Theo yêu cầu của Juan Brito, Fomin và Scali lại gặp nhau. Scali hỏi tại sao có đến hai lá thư của nhà lãnh đạo Khrushchev gởi đến có nội dung rất khác nhau và Fomin tuyên bố rằng vì có "sự trục trặc về thông tin liên lạc". Scali đáp lại rằng lời tuyên bố này không đáng tin tưởng và lớn tiếng nói rằng ông nghĩ đây là một "vụ dối trá hai mang xấu xa". Ông tiếp tục vớibằng một tuyên bố rằng một cuộc xâm chiến Cuba chỉ còn cách xa vài tiếng đồng hồ. LúcVào nàythời thìđiểm này Fomin statedphát thatbiểu arằng responsethư tophúc theđáp U.S.đối messagevới wasthông expectedđiệp fromcủa Hoa Kỳ từ nhà lãnh đạo Liên Xô, Khrushchev shortlysẽ sớm được gởi đến, and heông urgedhối thúc Scali tobáo tellcho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rằng theLiên State Departmentkhông that nocố treacherytình wasdối intendedtrá. Scali saidnói thatrằng heông didkhông notnghĩ think anyone wouldngười believecòn him,muốn buttin hetưởng agreedFomin tonữa delivernhưng theông message.đồng Theý twochuyển wentđạt theirthông separateđiệp ways,này. andNgay lập tức Scali immediatelyđánh typedmáy outmột abản memoghi fornhớ thegởi EXCOMM.{{Citationcho needed|date=MayỦy 2010}}ban Hành pháp Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ.
 
Bên trong nội bộ chính phủ Hoa Kỳ, họ hiểu rỏ rằng việc làm ngơ lời đề nghị thứ hai và quay trở lại bàn về lời đề nghị thứ nhất đã khiến cho nhà lãnh đạo Liên Xô gặp vấn đề rắc rối. Những sự chuẩn bị về mặc quân sự tiếp diễn, và tất cả các nhân sự Không quân hiện dịch của Hoa Kỳ được lệnh có mặt căn cứ của họ để chờ đợi lệnh hành động. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Robert Kennedy sau đó có nhắc lại tâm trạng vào lúc đó "Chúng tôi đã không bỏ qua tất cả hy vọng nhưng những gì hy vọng lại tùy thuộc vào sự thay đổi lập trường của Khrushchev trong khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ kế tiếp. Đấy là một hy vọng, chớ không phải là một sự mong đợi. Sự mong đợi là một cuộc đối đầu quân sự vào ngày thứ ba, và có thể là vào ngày mai..."
Within the U.S. establishment, it was well understood that ignoring the second offer and returning to the first put Khrushchev in a terrible position. Military preparations continued, and all active duty Air Force personnel were recalled to their bases for possible action. Robert Kennedy later recalled the mood, "We had not abandoned all hope, but what hope there was now rested with Khrushchev's revising his course within the next few hours. It was a hope, not an expectation. The expectation was military confrontation by Tuesday, and possibly tomorrow..."{{Citation needed|date=May 2010}}
 
AtLúc 8:05 p.m. ESTgiờ miền Đông Hoa Kỳ, the letterthư draftedđược earlierthảo inhồi thesáng daysớm wasđược deliveredgởi đi. TheThông messageđiệp read,viết như sau "AsKhi Ingài readđọc your letterthư gởi cho ngài, thecác keyđiều elementsthen ofchốt yourtrong proposalslời đề nghị của ngài—which seemdường generallynhư acceptablevề astổng Iquan understand them—arethể aschấp followsnhận được theo như tôi hiểu — là như sau: 1) YouNgài wouldsẽ agreeđồng toý removetháo thesebỏ weaponsnhững systemshệ fromthống vũ khí này khỏi Cuba underdưới sự giám sát appropriatethích Unitedhợp Nationscủa observationLiên andHiệp supervisionQuốc; and undertake, with suitable safe-guards, to halt the further introduction of such weapon systems into Cuba. 2) We, on our part, would agree—upon the establishment of adequate arrangements through the United Nations, to ensure the carrying out and continuation of these commitments (a) to remove promptly the quarantine measures now in effect and (b) to give assurances against the invasion of Cuba." The letter was also released directly to the press to ensure it could not be "delayed."{{Citation needed|date=May 2010}}
 
With the letter delivered, a deal was on the table. However, as Robert Kennedy noted, there was little expectation it would be accepted. At 9:00 p.m. EST, the EXCOMM met again to review the actions for the following day. Plans were drawn up for air strikes on the missile sites as well as other economic targets, notably petroleum storage. McNamara stated that they had to "have two things ready: a government for Cuba, because we're going to need one; and secondly, plans for how to respond to the Soviet Union in Europe, because sure as hell they're going to do something there".{{Citation needed|date=May 2010}}
2.136

lần sửa đổi