Khác biệt giữa các bản “Khủng hoảng tên lửa Cuba”

Liên Xô đưa ngay các chiến đấu cơ MIG từ [[Đảo Wrangel]] lên đón chặn và để đối phó, Hoa Kỳ ra lệnh cho các chiến đấu cơ [[F-102 Delta Dagger|F-102]] có trang bị tên lửa hạt nhân không đối không cất cánh trên Biển Bering.<ref>{{cite web|url=http://history.sandiego.edu/gen/filmnotes/thirteendays4.html|title=The Thirteen Days, October 16–28, 1962 |last=Schoenherr|first=Steven |date=April 10, 2006|accessdate=3 May 2010}}</ref>
 
== CrisisKhủng endshoảng kết thúc ==
Sau nhiều bàn cãi giữa Liên Xô và Nội các của Tổng thống Kennedy, Tổng thống Kennedy bí mật đồng ý loại bỏ tất cả các tên lửa đặt tại Ý và Thổ Nhĩ Kỳ (các tên lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên biên giới với Liên Xô) để đổi lại việc nhà lãnh đạo Liên Xô, Khrushchev, tháo bỏ tất cả các tên lửa tại Cuba.
 
Lúc 9:00 a.m. giờ miền Đông Hoa Kỳ, thứ hai ngày 29 tháng 10, một thông điệp mới của nhà lãnh đạo Khrushchev được phát trên Đài phát thanh Moscow. Nhà lãnh đạo Khrushchev phát biểu rằng "chính phủ Liên Xô, ngoài những chỉ thị được đưa ra trước đây về việc ngưng tiến hành xây dựng các vị trí dành cho vũ khi, đã đưa ra một lệnh mới là tháo bỏ các vũ khí mà ngài cho là "vũ khí tấn công" cùng với thùng chứa chúng và đưa chúng trở về Liên Xô."
After much deliberation between the Soviet Union and Kennedy's cabinet, Kennedy secretly agreed to remove all missiles set in southern Italy and in Turkey, the latter on the border of the Soviet Union, in exchange for Khrushchev removing all missiles in Cuba.
 
Ngay lập tức Tổng thống Kennedy immediatelyđáp respondedlại bằng cách đưa ra một lời tuyên bố, issuinggọi a statementthư callingcủa thenhà letterlãnh đạo Liên Xô là "anmột importantsự andđóng constructivegóp contribution totính peacexây dựng và quan trọng đối với hòa bình". HeÔng tiếp tục continuedbằng thismột with athư formalchính letterthức: "I consider my letter to you of October twenty-seventh and your reply of today as firm undertakings on the part of both our governments which should be promptly carried out... The U.S. will make a statement in the framework of the Security Council in reference to Cuba as follows: it will declare that the United States of America will respect the inviolability of Cuban borders, its sovereignty, that it take the pledge not to interfere in internal affairs, not to intrude themselves and not to permit our territory to be used as a bridgehead for the invasion of Cuba, and will restrain those who would plan to carry an aggression against Cuba, either from U.S. territory or from the territory of other countries neighbouring to Cuba."<ref name=Faria>{{cite web|last=Faria |first=Miguel |title=Cuba in Revolution&mdash;Escape from a Lost Paradise |year=2002 |publisher= Hacienda Publishing |location=Macon, Georgia | ISBN=0-9641077-3-2}}</ref>{{rp|103}}
At 9:00 a.m. [[Eastern Daylight Time|EDT]], on Monday, October 29, a new message from Khrushchev was broadcast on Radio Moscow. Khrushchev stated that, "the Soviet government, in addition to previously issued instructions on the cessation of further work at the building sites for the weapons, has issued a new order on the dismantling of the weapons which you describe as 'offensive' and their crating and return to the Soviet Union."
 
Kennedy immediately responded, issuing a statement calling the letter "an important and constructive contribution to peace". He continued this with a formal letter: "I consider my letter to you of October twenty-seventh and your reply of today as firm undertakings on the part of both our governments which should be promptly carried out... The U.S. will make a statement in the framework of the Security Council in reference to Cuba as follows: it will declare that the United States of America will respect the inviolability of Cuban borders, its sovereignty, that it take the pledge not to interfere in internal affairs, not to intrude themselves and not to permit our territory to be used as a bridgehead for the invasion of Cuba, and will restrain those who would plan to carry an aggression against Cuba, either from U.S. territory or from the territory of other countries neighbouring to Cuba."<ref name=Faria>{{cite web|last=Faria |first=Miguel |title=Cuba in Revolution&mdash;Escape from a Lost Paradise |year=2002 |publisher= Hacienda Publishing |location=Macon, Georgia | ISBN=0-9641077-3-2}}</ref>{{rp|103}}
 
The U.S continued the quarantine, and in the following days, aerial reconnaissance proved that the Soviets were making progress in removing the missile systems. The 42 missiles and their support equipment were loaded onto eight Soviet ships. The ships left Cuba from November 5–9. The U.S. made a final visual check as each of the ships passed the quarantine line. Further diplomatic efforts were required to remove the Soviet IL-28 bombers, and they were loaded on three Soviet ships on December 5 and 6. The quarantine was previously formally ended at 6:45 p.m. EDT on November 20, 1962.<ref name=global>{{cite web|url=http://www.globalsecurity.org/military/ops/cuba-62.htm|title=Cuban Missile Crisis|publisher=Global Security|accessdate=6 May 2010}}</ref> <!-- This ref. mistakenly has a typo claiming Nov. 20, 1963 is the date of end of quarantine instead of 1962, as the 4-wk. quarantine period would encompass, and not into 1963 -->
2.136

lần sửa đổi