Khác biệt giữa các bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

→‎Liên kết ngoài: không đúng trang cần thiết
(→‎Liên kết ngoài: không đúng trang cần thiết)
{{tham khảo|2}}
==Liên kết ngoài==
*[http://www.qdnd.vn/qdnd/sukiennhanchung.phantich.7910.qdnd Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến]
*[http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=37&sub=130&Article=81188 Hoàn cảnh ra đời lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến]
 
{{Hồ Chí Minh}}
Người dùng vô danh