Khác biệt giữa các bản “Bính âm Hán ngữ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{|class="wikitable"
!colspan="2" |Từ ngữ<br/> (ghi bằng chữ Hán)
!colspan="2" |Âm đọc<br/> (ghi bằng phanh âmpâm)hiến hến
|-
|align=center |Chữ giản thể
|align=center |Chữ phồn thể
Người dùng vô danh