Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:KTD-biểu tượng”

không có tóm lược sửa đổi
(dùng một kiểu mẫu thống nhất)
*tại [[w:vi:|Wikipedia tiếng Việt]], có máy chủ đặt tại Hoa Kỳ, điều hành bởi tổ chức phi lợi nhuận [[wmf:|Wikimedia Foundation]],
 
được tin là phù hợp với điều khoản '''[[sử dụng hợp lý]]''' theo [[luật bản quyền Hoa Kỳ]]. '''Bất cứ hình thức sử dụng khác, tại Wikipedia hay ở nơi khác, đều ''có thể'' [[vi phạm bản quyền]].''' Xem thêm [[Wikipedia:Nội dung không tự do]] và [[Wikipedia:Biểu trưng]].
 
Việc dùng huy hiệu này không nói rằng Wikipedia hay Wikimedia Foundation ủng hộ tổ chức liên quan, cũng không nói rằng tổ chức đó ủng hộ Wikipedia hay Wikimedia Foundation.