Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Sử dụng hợp lý trong bài”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<!-- Fair use tag, based on Template:Image-license-fairuse -->{{imbox
| type = license
| image = [[Image:NotCommons-emblem-copyrighted.svg|52px64px|link=]]
| imageright =
| text = Hình này đã giữ [[bản quyền]] và không có giấy phép sử dụng. Nó không rơi vào một trong những cách sử dụng hợp lý những nội dung không tự do được liệt kê tại [[Wikipedia:Nội dung không tự do#Hình ảnh có thể chấp nhận được]] hoặc [[Wikipedia:Nội dung không tự do#Đoạn âm thanh có thể chấp nhận được]]. Tuy nhiên, việc dùng nó trong {{#if: {{{2|}}} |các}} bài "'''[[{{{1}}}]]'''"{{#if: {{{3|}}} |, "'''[[{{{3}}}]]'''"}}{{#if: {{{4|}}} |, "'''[[{{{4}}}]]'''"}}{{#if: {{{5|}}} |, "'''[[{{{5}}}]]'''"}}{{#if: {{{6|}}} |, "'''[[{{{6}}}]]'''"}}{{#if: {{{7|}}} |, "'''[[{{{7}}}]]'''"}}{{#if: {{{8|}}} |, "'''[[{{{8}}}]]'''"}}{{#if: {{{9|}}} |, "'''[[{{{9}}}]]'''"}}{{#if: {{{10|}}} |, "'''[[{{{10}}}]]'''"}} {{#if: {{{2|}}}| và "'''[[{{{2}}}]]'''"}}: