Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Tiêu bản sơ khai”

n
Đã khóa “Thể loại:Tiêu bản sơ khai” ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của Nlhbinhduong (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Hugopako)
n (Đã khóa “Thể loại:Tiêu bản sơ khai” ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))