Mở trình đơn chính

Các thay đổi

- 2 thể loại; +Thể loại:Ngôn ngữ tại Nepal; ± 3 thể loại dùng HotCat
{{Ngôn ngữ Ấn Độ}}
 
[[Thể loại{{DEFAULTSORT:Tiếng Phạn|*]]}}
[[Thể loại:NgônTiếng ngữPhạn| kinh điển|Phạn]]
[[Thể loại:Ngôn ngữ cổ|Phạnkinh điển]]
[[Thể loại:Ngôn ngữ kinh điển Ấn Độ]]
[[Thể loại:Ngôn ngữ Ấn Độ|Phạn]]
[[Thể loại:Ngữ chi Ấn-Arya|Phạn]]
[[Thể loại:ẤnNgôn Độngữ giáoviết bằng Devaganari]]
[[Thể loại:PhậtNgôn họcngữ tại Nepal]]
[[Thể loại:TrangNgôn đựngngữ IPASOV]]
[[Thể loại:Ngôn ngữ cổ]]