Haonhien

Tham gia ngày 9 tháng 9 năm 2006
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Tay này có những kiến thức chuyên môn về:
 
* Toán
* Luật Mỹ
* Các phong trào dân quyền ở Mỹ
* Phim
* Cộng đồng người Mỹ gốc Việt
* Nhạc cổ điển Tây & Đông, tân nhạc Mỹ
 
nhưng hắn thò tay thò chân vào tất cả các lãnh vực, kể cả lãnh vực chuyên môn của người khác!
 
[[en:user:haonhien]]
663

lần sửa đổi