Khác biệt giữa các bản “Sierra de Yeguas”

| hình cờ = Bandera de Sierra de Yeguas (Málaga).svg | kt cờ = 150 | hình con dấu = Escudo de Sierra de Yeguas (Málaga).svg | kt con dấu = 75
n (Robot: Sửa đổi hướng)
(| hình cờ = Bandera de Sierra de Yeguas (Málaga).svg | kt cờ = 150 | hình con dấu = Escudo de Sierra de Yeguas (Málaga).svg | kt con dấu = 75)
| khẩu hiệu =
| ý nghĩa khẩu hiệu =
| hình cờ = noBandera de Sierra de Yeguas (Málaga).svg
| kt cờ = 150
| hình con dấu = noEscudo de Sierra de Yeguas (Málaga).svg
| kt con dấu = 75
| hình nền trời =
| bd chèn =