Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bahá'í giáo”

n
 
== Hệ thống ==
[[Hình:Seat_of_the_House_of_Justice.jpg|nhỏ|Chỗ ngồi của Toà Công lý Quốc tế, cơ quan cao nhất của Baha’i ở Haifa, Israel]]
Ngày nay, [[ToàTòa Công lý Quốc tế]] là cơ quan quản trị tối cao của tôn giáo Baha'i do [[Bahá'u'lláh|Baha'u'llah]] thiết định trong thánh kinh Kitab-i-Aqdas. Tòa có chín ủy viên, được đại hội đại biểu Quốc tế bầu lên với nhiệm kỳ năm năm. [[Abdu'l-Baha]] bổ nhiệm cháu nội của mình, [[Shoghi Effendi]], làm Đức Giáo hộ. Tòa Giáo hộ và Toà Công lý Quốc tế hoạt động cùng nhau, thực hiện các chức năng giải thích tôn giáo và luật pháp. Đức Giáo hộ không có con và người không chỉ định ai trong thân tộc Baha'u'llah để làm người kế vị, do đó không có Đức Giáo hộ kế tiếp. Tuy nhiên cơ cấu Toà Giáo hộ vẫn tiếp tục tồn tại qua cơ cấu Giáo thủ.
 
=== Những hội đồng tinh thần ===
272

lần sửa đổi