Khác biệt giữa các bản “Bị can”

n (→‎Tham khảo: AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:06.6407272)
'''Bị can'''<ref>{{Chú thích web|url = http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-To-tung-Hinh-su-2003-19-2003-QH11-51701.aspx|title = Bộ luật Tố tụng hình sự}}</ref> hay '''bị đơn''' là người đã bị '''khởi tố''' về hình sự
 
== Quyền của bị can ==